Utstilling av leker, mineraler og stein, redskap og motorsager.

  

Miljøutstillinger fra apotek, korps, skole, mekanisk verksted, trykkeri, urmaker- og skomakerverksted.

  

Johannes Elverhøi startet Elverhøi Trykkeri i 1929. Bildet viser sønnen Halvdan i arbeid i 1998. Rakkestad Gammeltekniske (RGT) stiller ut deler av trykkeriet på Historica.

 

Pilletrilling i regi av EkornRingen. Apotektekniker Aslaug Glørud viser fremgangsmåten.

 

Per Konglebæk forteller om mekanisk utstyr fra Heierverkstedet, en del av utstillingen til RGT.

 

Per Arne Grefsrud vanner EkornRingens urtehage.

 

Telefonkiosken som sto i Rakkestad sentrum ble restaurert av RGT og plassert på Historica i 2015.

 

I utstillingen finnes gamle faner fra Ytterskogen skole. Den eldste er fra 1904.

 

En sofa som var en del av innredningen i Skipperud kafé er utstilt på Historica. Familien Skipperud/Stemme drev kafeen i Storgata i Rakkestad fra slutten av 1920-tallet til 1972.

 

Per Arne Grefsruds private steinsamling.

 

 Egil Bredholt som lærer i Historicas skoleutstilling.

 

Landhandelutstilling i regi av Rakkestad Historielags underavdeling Serken og Broka.

 

 Sigmund Eng stiller ut lekebiler på Historica.

  

Bent Lundsrud foretok vurderinger av gjenstander de besøkende hadde med seg på bruktmessa/markedet i september 2018.

 

På noen av åpningsdagene er det foredrag på Historica. Her snakker Jens Bakke om gamle hus i Østfold.

 

 Et bilde fra 1894 laget av menneskehår gitt til Historica av Steinar Thorsen. Dette bildet er sannsynligvis laget av svenske rallarer som reiste rundt og laget slike.

 

Torgsjakk er spesielt populært for barn.