Utstilling av leker, mineraler og stein, redskap og motorsager.

  

Miljøutstillinger fra apotek, korps, skole, mekanisk verksted, trykkeri, urmaker- og skomakerverksted.

  

Johannes Elverhøi startet Elverhøi Trykkeri i 1929. Bildet viser sønnen Halvdan i arbeid i 1998. Rakkestad Gammeltekniske (RGT) stiller ut deler av trykkeriet på Historica.

 

Apotektekniker Aslaug Glørud viser pilletrilling i regi av EkornRingen.

 

Per Konglebæk forteller om mekanisk utstyr fra Heierverkstedet, en del av utstillingen til RGT.

 

Telefonkiosken som sto i Rakkestad sentrum ble restaurert av RGT og plassert på Historica i 2015.

 

I utstillingen finnes gamle faner fra Ytterskogen skole. Den eldste er fra 1904.

 

Et medlem av Historica Historiske Samlingers private samlere stiller ut en sofa som var en del av innredningen i Skipperud kafé.

Familien Skipperud/Stemme drev kafeen i Storgata i Rakkestad fra slutten av 1920-tallet til 1972.

 

Per Arne Grefsruds private steinsamling.

 

 Egil Bredholt som lærer i Historicas skoleutstilling.

 

Landhandelutstilling i regi av Serken og Broka,  som er en underavdeling av Rakkestad Historielag.

 

Sigmund Eng, som er medlem av Historica Historiske Samlingers private samlere, stiller ut lekebiler på Historica.

  

Bent Lundsrud foretok vurderinger av gjenstander de besøkende hadde med seg på bruktmessa/markedet i september 2018.

 

På noen av åpningsdagene er det foredrag på Historica. Her snakker Jens Bakke om gamle hus i Østfold.

 

Et bilde fra 1894 laget av menneskehår gitt til Historica av Steinar Thorsen. Bildet er sannsynligvis laget av svenske rallarer som reiste rundt og laget slike.

 

Torgsjakk er spesielt populært for barn.