Filmen er laget i juni 2015.

Åpningstidene og inngangspengene det henvises til i filmen gjaldt i 2015.