EkornRingen

EkornRingen tar vare på apotekhistorien fra Rakkestad

Leder: Brit Lannem

908 53 476

 

 

 

Johanne Margrethe Ferdinanda Ring, som var Norges første kvinnelige apoteker, var apoteker i Rakkestad fra 1915 til 1955.

 

Rakkestad apotek hadde lokaler i huset Hauketo i J. C. Liensgate fra januar 1915 til årsskiftet 1939/1940.

 

Reseptarfarmasøyt Borgfrid Krosby og apotektekniker Aslaug Glørud på EkornRingens temadag i 2016.