Start, slutt, varighet
.
.
Gjentakelsestype
Gjentakende intervall
Antall gjentakelser Gjentakelser
Gjenta til
.
Ved årsdag
Kommaseparert liste
Telle tilbake fra årsslutt
Ved måned Kommaseparert liste
Ved uke nr Kommaseparert liste
Count back from year end
Ved månedsdag
Kommaseparert liste
Telle tilbake fra månedsslutt
ved dag
Hvilke uke(r)?
Telle tilbake fra månedsslutt
Velg gjentakelsesdato
.
Uregelmessige gjentatte datoer kan ikke eksporteres per nå.
NOT YET SUPPORTED